Aviso legal

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROPIETARIO DA WEB

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Ana Adán , con DNI 0000000000, en diante ANACO , como titular do sitio web anacodesenvolvementorural.ziw.es , con enderezo en Comunidade Gallega, código postal 28044 a Galicia, enderezo de correo electrónico [email protected] , procede a comunicar esta información que cumpre e regula as condicións de uso nesta páxina, as limitacións de responsabilidade e obrigas que, os usuarios do sitio web que se publica baixo o nome de dominio anacodesenvolvementorural.ziw.es, asumir e comprometerse a respectar.

CONDICIÓNS DE USO

O uso de anacodesenvolvementorural.ziw.es outorga a condición de Usuario de anacodesenvolvementorural.ziw.es , xa sexa unha persoa física ou unha persoa xurídica e implica necesariamente a aceptación completa, completa e sen reservas de todas as cláusulas e condicións xerais incluídas en o Aviso legal. Se o Usuario non está de acordo coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de usar anacodesenvolvementorural.ziw.es . Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións, polo que a versión publicada por ANACO pode ser diferente cada vez que o Usuario accede ao Portal. Polo tanto, oO usuario debe ler o Aviso legal cada vez que acceda a anacodesenvolvementorural.ziw.es .

A través de anacodesenvolvementorural.ziw.es , ANACOproporciona ao usuario o acceso e uso de diversos contidos publicados a través de Internet por ANACO ou por terceiros autorizados.

Usuario está obrigado e comprométese a usar anacodesenvolvementorural.ziw.es e os Contidos de acordo coa lexislación vixente, o Aviso Legal e calquera outra notificación ou instrucións que se coñezan, ben a través deste aviso legal ou en calquera outro. outro lugar dentro dos contidos que forman anacodesenvolvementorural.ziw.es , como as regras de convivencia, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados. Para este propósito, o Usuariocomprométese e comprométese a non usar ningún dos contidos con fins ou efectos ilegais, prohibidos no Aviso legal ou pola lexislación vixente, daniños para os dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inhabilitar, sobrecargar, deteriorarse. ou evitar o uso normal dos contidos, equipos informáticos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático propiedade ou contratado por ANACO , outro USUARIO ou calquera usuario de Internet (hardware e software).

Usuario acepta e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros ningún tipo de material contido en anacodesenvolvementorural.ziw.es , como información, textos, datos, contido, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, enlaces, deseño gráfico e códigos fonte ou calquera outro material ao que teña acceso como usuario de anacodesenvolvementorural.ziw.es , sen que esta enumeración sexa limitante. Así mesmo, de acordo con todo isto, o Usuario non poderá:

  1. Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a autorización por escrito e explícita de ANACO , que é o titular dos dereitos correspondentes, ou que resulte. legalmente permitido.
  2. Eliminar, manipular ou modificar de calquera xeito o “copyright” e outros datos identificativos da reserva de dereitos de ANACO ou dos seus propietarios, pegadas dixitais e / ou identificadores dixitais, filigranas ou calquera outro medio técnico establecido para o seu recoñecemento.

Usuario debe absterse de obter e incluso intentar obter o Contido utilizando medios ou procedementos distintos a aqueles que, segundo o caso, se puxeron a disposición para este propósito ou foron indicados para este fin nas páxinas web onde se atopan. Busque os contidos ou, en xeral, os que se usan habitualmente en Internet para este propósito, sempre que non supoñan risco de danos ou desactivar anacodesenvolvementorural.ziw.es e / ou os contidos.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todas as marcas comerciais, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparezan en anacodesenvolvementorural.ziw.es son propiedade de ANACO ou, no seu caso, dos seus respectivos propietarios, sen que se entenda que o uso ou acceso ao Portal e / ou a Contidos atribúe ao Usuario calquera dereito sobre as marcas rexistradas, nomes comerciais e / ou signos distintivos antes mencionados e sen que se entenda que se lle asigna ao usuario , ningún dos dereitos de explotación que existen ou poden existir nos ditos contidos. Do mesmo xeito, os contidos son propiedade intelectual de ANACO ou de terceiros, cando proceda, polo tanto, os dereitos de propiedade intelectual son propiedade de ANACOou terceiros que autorizaron o seu uso, que teñan o exercicio exclusivo dos dereitos de explotalos en calquera forma e, especialmente, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, así como a infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de ANACO ou de terceiros incluídos en anacodesenvolvementorural.ziw.es que transferirán o contido dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

DISPONIBILIDADE DE ANACODESENVOLVEMENTORURAL.ZIW.ES

ANACO non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso a anacodesenvolvementorural.ziw.es , aos seus contidos, nin que se actualice, aínda que fará os mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, corrixilos ou actualizalos. En consecuencia, ANACO non se fai responsable dos danos ou perdas de ningún tipo causados ​​ao Usuario que causen fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do portal durante a prestación do mesmo ou con personaxe anterior.

ANACO exclúe, salvo as excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade por danos de calquera tipo que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento de anacodesenvolvementorural.ziw.es e os contidos, por incumprimento da expectativa de utilidade que o USUARIO podería ter atribuído a anacodesenvolvementorural.ziw.es e aos contidos.

A función dos hiperenlaces que aparecen neste sitio web é exclusivamente informar ao usuario sobre a existencia doutros sitios web que conteñan información sobre o asunto. Estes hipervínculos non constitúen ningunha suxestión ou recomendación.

ANACO non se fai responsable dos contidos das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou da utilidade dos hiperenlaces ou do resultado das devanditas ligazóns, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos neles que poidan provocar alteracións no sistema informático (hardware e software), documentos ou arquivos do usuario , con exclusión de calquera responsabilidade por danos de calquera especie causados ao usuario por este motivo.

O acceso a anacodesenvolvementorural.ziw.es non implica ningunha obriga por parte de ANACO de controlar a ausencia de virus, gusanos ou calquera outro elemento informático prexudicial. Corresponde ao usuario , en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos nocivos, polo tanto, ANACO non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo de anacodesenvolvemento. ziw.es , ou os posibles danos que se poidan causar ao sistema informático do Usuarioou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do Usuario empregado para conectarse aos servizos e contidos da web, un mal funcionamento do navegador ou o uso de versións non actualizadas do mesmo.

A prestación do servizo anacodesenvolvementorural.ziw.es e os contidos ten, en principio, unha duración indefinida. ANACO , con todo, está autorizado para rescindir ou suspender a prestación do servizo anacodesenvolvementorural.ziw.es e / ou calquera dos contidos en calquera momento. Cando sexa razoablemente posible, ANACO avisará previamente da terminación ou suspensión de anacodesenvolvementorural.ziw.es .

CALIDADE ANACODESENVOLVEMENTORURAL.ZIW.ES

Dado o entorno dinámico e cambiante da información e servizos proporcionados a través de anacodesenvolvementorural.ziw.es , ANACO fai o mellor posible, pero non garante a completa veracidade, precisión, fiabilidade, utilidade e / ou actualidade dos contidos. A información contida nas páxinas que compoñen este portal é só informativa, consultiva, informativa e publicitaria. En ningún caso ofrecen nin teñen o carácter de compromiso vinculante ou contractual.

LIMITACIÓN DA RESPONSABILIDADE

ANACO exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar con base nesta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficos de anacodesenvolvementorural.ziw.es . A información está suxeita a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido debido á expansión, mellora, corrección ou actualización dos contidos.

NOTIFICACIÓNS

Consideraranse efectivas a todos os efectos todas as notificacións e comunicacións realizadas por ANACO ao usuario por calquera medio.

XURISDICCIÓN

Para todas as cuestións que poidan xurdir sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como as reclamacións que poidan derivar do seu uso, todas as partes implicadas presentan ante os xuíces e xulgados da provincia de Galicia, renuncia expresa. ante calquera outra xurisdición que lles poida corresponder.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Este Aviso Legal réxese pola normativa española vixente.